DLA MŁODZIEZY

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE…CZYLI KURSY DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I LICEALNEJ

Kursy tego typu w dużej mierze opierają się na programie kształcenia w szkołach publicznych. Z doświadczenia wiemy, że dzięki odpowiednio zaplanowanej ścieżce nauki języka obcego, twoje dziecko już w klasie gimnazjalnej może zdać certyfikat językowy. 

 mlodziezyx 

Obok ogólnych kursów językowych oferujemy również:

• Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

– Każdego ucznia szczegółowo sprawdzamy z jego umiejętności językowych i staramy się dobrać najbardziej optymalny program zajęć. Dzięki różnorodnym pomocom naukowym typu tablica multimedialna, tablety zajęcia stają się przyjemnością. Egzamin z języka nowożytnego wymaga odrobinę wysiłku i motywacji, ale z nami może to być bardziej atrakcyjne, a do tego gwarantujemy, że ZDASZ.

• Przygotowanie do egzaminu dojrzałości

– Od wielu lat pomagamy licealistom zdać egzamin maturalny z języka obcego. Nasze kursy gruntownie przygotowują do matury pisemnej i ustnej, zarówno do matury na poziomie rozszerzonym, jak i podstawowym. Dzięki systematycznym zajęciom, konwersacjom, egzaminom próbnym i licznym testom, egzamin dojrzałości zdasz na 100%.