METODY

WYBÓR METODY

W przypadku każdej grupy nauczyciel uwzględnia jej potrzeby i specyfikę kursu. Dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć spójną metodę nauczania, opartą na metodach komunikacyjnej i bezpośredniej, rozwijających umiejętność lepszej komunikacji w języku obcym. W związku z tym, że najważniejsza w nauce języka obcego jest praktyka, jak najwięcej czasu zajęć poświęcamy na mówienie w tym języku. Do ćwiczeń wykorzystujemy materiały dodatkowe w formie flashcardów, fiszek i nagrań audiowizualnych. Na każdym poziomie zaawansowania słuchacze zachęcani są do używania języka obcego nie tylko w konwersacjach z nauczycielem, ale i w rozmowach z innymi studentami w grupie. Lektorzy monitorują postępy uczestników w nauce, oceniają ich pracę na zajęciach i przygotowywanie prac domowych.

Aby lepiej wykorzystać swoje umiejętności językowe na zakończenie każdego semestru kursant będzie uczestniczył w indywidualnych konsultacjach z nauczycielem, który przedstawi swoje spostrzeżenia na temat mocnych i słabych stron słuchacza w posługiwaniu się językiem obcym oraz zasugeruje plan dalszej nauki.

 

METODA CALLANA

Metoda ta koncentruje się głównie na rozwijaniu umiejętności mówienia i słuchania w języku angielskim.

Nauka polega na tym, że nauczyciel dwa razy powtarza zadane przez siebie pytanie, nawet jeśli uczniowie zrozumieli pytanie już za pierwszym razem. Po zadanym i powtórzonym pytaniu nauczyciel odpowiada wraz z uczniem. Każde pytanie i odpowiedź jest powtarzane kilka razy. Ilość powtórzeń oraz przechodzenie do nowego materiału jest dostosowane do możliwości grupy, która liczy około 8 – 12 osób. Uczniowie siedzą w półokręgu a nauczyciel stoi w środku.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut. Nie zadaje się prac domowych. Nauka podzielona jest na tzw. stage. Każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, którego zaliczenie uprawnia do kontynuowania nauki na kolejnym poziomie.

KLOCKI, TYPU LEGO®

Obserwując swoje dzieci postanowiłam do nauki języka wprowadzić Lego. Podczas zajęć uczniowie „tworzą historyjki” z klocków i dzięki temu łatwiej przyswajają nowe słowa, konstrukcję zdań czy też gramatykę. Świetnie się przy tym bawią, czerpiąc z lekcji ogromną przyjemność. Każde zajęcia to nowe wyzwanie, przygoda. „Prawdziwa kreatywność pochodzi ze znalezienia swojego środka wyrazu, z bycia w swoim żywiole” pisał Ken Robinson w Obliczach Umysłu. My znaleźliśmy na to sposób – klocki LEGO®!
Dzięki wspólnej zabawie z klockami LEGO® podczas zajęć, wspólnej aktywności, dzieci z ogromnym entuzjazmem przychodzą na lekcje i z niecierpliwością po ich zakończeniu czekają na kolejne. Dzięki zaangażowaniu wyobraźni i twórczego myślenia poszerzamy horyzonty myślowe i umiejętności oraz uczymy się zauważać i doceniać różne punkty widzenia. Dzieci same „nakręcają” swoją wyobraźnie pokazując sobie i innym własne możliwości językowe dzięki twórczości z klockami LEGO®.

deDOMO

Jesteś rodzicem 3-6 latka lub nastolatka? Znasz odrobinę język angielski i chcesz pomóc swojemu dziecku w nauce języka angielskiego, ale nie wiesz jak? Wiemy jak Ci pomóc !
Angielski w EIC metodą deDOMO to pierwszy projekt szkoleniowy stworzony przez rodzica dla rodziców! „Angielski dla rodziców przedszkolaka” i „Angielski dla rodziców nastolatka” to kompletny zestaw do wspólnej nauki języka dla całej rodziny, oparty na innowacyjnej metodzie nauki w domu.
deDOMO to:
EDUKACJA jako gra domowa,
MOTYWACJA poprzez sukces
INTERAKCJA dwujęzyczna rodzic – dziecko.

Metodyka deDomo otrzymała certyfikat Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji od Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Partnerami deDOMO są Stowarzyszenie na Rzecz Jakości Nauczania Języków Obcych PASE, Uniwersytet Dzieci oraz British Council Poland.

TPR

TPR – Total Physical Response to sposób nauczania języków opracowany przez znamienitego psychologa dr. James’a Asher’a już w latach 60-tych XX wieku. Metoda
„TPR” oparta jest na sposobie w jaki dzieci uczą się języka ojczystego. Jest to połączenie w nauce aspektów werbalnych i ruchowych tzw. „codebreaking process’, czyli łamanie systemu kodów. Pozwala to na dłuższe osłuchiwanie się z językiem, co rozwija zrozumienie nim dojdzie do samodzielnego wypowiadania się przez ucznia. Dzieci wykonują polecenia i komendy nauczyciela, które wymagają ruchu np. stand up, sit down, turn around. Na dalszych etapach dziecko spontanicznie „wizualizuje” język i mowę.
Dzięki przyjaznej, pełnej humoru atmosferze dzieci postrzegają naukę języków jako czystą przyjemność.

SUPER SIMPLE LEARNING

Super Simple Learning to metoda nauki, która wykorzystywana jest m.in. w bajkach dla dzieci, gdzie słowa w języku angielskim naturalnie wplecione są w dialogi (np. Dora i Diego). W magiczny i niezwykły dla dorosłych sposób dzieci łatwo przyswajają sobie słownictwo poprzez śpiewanie krótkich piosenek, zabawy w gry planszowe i eksperymenty.
Dzieci od początku do końca zajęć są maksymalnie w nie zaangażowane a czas płynie im niesamowicie szybko. Dzięki wizualizacji historii na kartach dzieci mogą szukać i nazywać obrazy zawarte w piosence, grać w memo i układać sekwencje. Jednym słowem nauka pełna zapału poprzez zabawę.